Inkilä

Luumäki

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting without identifiable figures.

Inkilän maalauskallio sijaitsee Tuohtiaisen rannalla, saunan vierellä noin 1,2 kilometriä pohjoiseen Kalamaniemen pohjoisemmalta maalauspaikalta. Vielä 1980-luvun alussa Inkilän kalliossa oli tunnistettavissa ihmishahmo. Kallio on kuitenkin luontaisesti rapautunut, eikä tunnistettavaa hahmoa enää voi nähdä. Kallioon rapautuneen kolon vasemmalla puolen on kuitenkin selviä värijälkiä. Pieni punainen läiskä löytyy myös rapauman oikealta puolen.


Suomen kalliomaalaukset