Ievasvuori

Luumäki

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Ievasvuori muodostaa pienen niemekkeen Hiijärven itärannalla. Keskeinen maalauskohta sijoittuu suoraan veteen putoavaan kallioon massiivisen kalliolipan alle. Voimakkain väri muodostuu lähinnä leveistä pystysuuntaisista läiskistä, joiden alla on levinnyttä väriä. Läiskien vasemmalla puolella voi olla kätensä levittänyt ihmishahmo. Väri on kuitenkin levinnyt niin, että tunnistus on epävarma.

Pystyjälkien yläpuolella, aivan lipan alla on heikkoja värijälkiä. Tästä oikealla, seuraavassa kallionlohkossa on omaperäinen geometrinen sommitelma, viisi peräkkäin asetettua, oikealle avautuvaa kulmaviivaa sekä näiden oikealla puolella kaksi pystylinjaa, joiden yläpää taittuu oikealle. Sommitelman alapuolella ja vasemmalla on levinnyttä väriä.

Kauempana oikealla, omassa kallionlohkossaan on kulunutta väriä. Vasemmalla on pitkä pystylinja ja sen oikealla puolella epämääräisiä värijälkiä.

Värijälkiä on myös vasemmalla rantapuuston takana. Epämääräisempien jälkien oikealla puolella on heikosti erottuva, kätensä kohottanut, koukkupolvinen ihmishahmo, ilmeisesti miespuolinen.


Suomen kalliomaalaukset