Haukkavuori

Mäntyharju

Kolmiosainen esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures. Three sites.

Mäntyharjun Haukkavuorella on kolme erillistä maalauspaikkaa toistensa tuntumassa. Eteläisimmän ja pohjoisimman paikan etäisyys on noin 250 metriä.

Eteläisimmässä kohdassa nuotiopaikkanakin toimineen puoliluolan yläpuolella on heikkoja jälkiä. Vasemmalla on kolme pystyviivaa ja oikealla samoin lähinnä kolmelta pystyviivalta vaikuttava värialue.

Hieman puoliluolasta pohjoiseen kallion edessä, vedestä suoraan nousevassa erillisessä lohkareessa on pahoin kuluneita jälkiä, joiden joukossa on ainakin neljä venekuvaa sekä joitain tunnistamattomia jälkiä. Maalaukset ovat pahoin kuluneita sekä osittain jäkälän peittämiä. Ylimmän veneen kaareva muoto sekä tiiviisti asetetut miehistöviivat houkuttelevat miettimään kuviolle myös muita tulkintoja.

Haukkavuoren parhaiten säilyneet kuviot löytyvät pohjoisimmasta maalauspaikasta. Maalauspaikan kallio punertaa pitkältä matkalta, tosin kyse on osin kallion luontaisesta väristä. Kolme kuvioaluetta on ripoteltu muutaman metrin välein. Vasemmalla ylhäällä on selkeä kämmenkuva ja sen tuntumassa, alaoikealla, värialue, josta on tunnistettavissa koukkupolvinen ihmishahmo. Kauempana oikealla melko alhaalla kalliossa on pää alaspäin kuvattu ihminen ja vielä etäämmällä verkkomainen kuvio, jonka alla on pieni eläinhahmo. Verkkokuvion alla on voimakkaan punainen alue.


Suomen kalliomaalaukset