Haukkalahdenvuori I

Enonkoski

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Haukkalahdenvuorella on kaksi erillistä maalauspaikkaa. Läntisessä maalauspaikassa korkelle nousevan louhikon päällä kohoaa rosoinen kallio. Tiivis, kaunispiirteinen maalausryhmä on maalattu kalliosta esiin pistävään paateen. Kuvioryhmä koostuu ihmis- ja eläinhahmoista. Viereisissä kallioissa on pieniä värijälkiä ja ylempänä kaksi kämmenenjälkeä.

Maalauspaikka II sijaitsee noin 250 metriä itäkaakkoon.


Suomen kalliomaalaukset