Hikivuori

Tampere

Laaja nykyaikainen maalaus.
A large area of modern paintings.

Hikivuori sijaitsee Kaukajärven lounaispuolella viitisen kilometriä itään Tampereen keskustasta. Vuoren pohjoisreunalla on pari sataa metriä pitkä jyrkänne, joka jää edestä kulkevalta pikkutieltä katsottaessa puuston taakse. Kallio on varsin jylhä ja komea. Paikoin se kohoaa pystysuorana kalliopintana pari kymmentä metriä. Kallion edustalla on suuria lohkareita, jotka muodostavat pieniä luolia ja käytäviä. Paikka on varsin tunnelmallinen ja näyttävä. Kalliotaidetutkija Francis Joy huomasi kesällä 2013 punaisia jälkiä Hikivuoren jyrkänteessä. Minulla sattui olemaan sopivasti asiaa Tampereelle, ja niinpä pääsin katsomaan paikan pari päivää asiasta kuultuani.

Hikivuoressa on punavärijälkiä runsaasti ainakin sadan metrin matkalla. Osa maalauksista on pystyssä kalliopinnassa, osa suurissa lohkareissa ja lohkareluolissa. Maalaukset ovat valtaosin selkeästi nykyaikaisia. Osa on maalattu ilmeisesti spraymaalilla, mutta tyyliltään ne poikkeavat tavallisesti nähdyistä moderneista graffiteista. Monet maalaukset vaikuttavat punamullalla tai jollain vastaavalla tehdyiltä. Maalauksissa on epämääräisiä, levinneitä värialueita, mutta myös graafisia symboleita, eläimiä ja kirjaimia. Hauska Venus-hahmo mahtuu myös mukaan kuvastoon. Ilmeisesti tyyliä on jossain määrin haettu esihistoriallisista maalauksista, joskin erot ovat selviä. Tiettävästi paikalla on pidetty lapsille suunnattu "kalliomaalausleiri" edelliskesänä. Tämä selittänee suurimman osan jäljistä. Mukana voi toki olla vanhempiakin maalauksia, mutta niiden erottaminen nykyaikaisten lomasta on jokseenkin mahdotonta.

Hikivuoren kallion pinta on epätasainen ja paikoin jäkälän peittämä. Hioutunutta pintaa siinä ei ole. Vaikka ainakin osa jäljistä on vain vuoden ikäisiä, ne ovat levinneitä ja kuluneita. Paikoin värin päällä on myös jäkälää, tai sitten väri ei ole tarttunut jäkälään samalla tavoin kuin kalliopintaan. Hikivuoren maalaukset voivatkin antaa vihjeen siitä, kuinka maalausten kuluminen tapahtuu vuosien aikana.

***

Article by Francis Joy: Children's Rock Art. A Scandinavian Study.

Ilmeisesti spraymaalilla tehtyjä kuvioita.

Ympyrämäinen jälki alhaalla luolassa.

Kuvioita suuressa lohkareessa ja sen vierellä olevassa lohkareluolassa.

Eläinhahmo lohkareen viistolla pinnalla.

Laajalla pystyllä kalliopinnalla olevia jälkiä.


Suomen kalliomaalaukset