Hahlavuori

Hirvensalmi

Esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Prehistoric rock painting with identifiable figures.

Järvestä nousevan louhikon yläpuolella kohoaa repaleinen kallio. Kallioon on maalattu tiivis kuvioryhmä, jonka oikea puoli on peittynyt kalliosta valuvan valkoisen kerroksen alle. Ryhmästä on tunnistettavissa eläin- ja ihmishahmoja. Tiiviisti maalatut ihmishahmot sulautuvat toisiinsa, ja vaikuttavat muodostavan laajemman sommitelman. Ylimmän eläinhahmon etujalan oikealla puolen ilmeisesti pää alaspäin kuvattu ihmishahmo. Tämän oikealla puolen pystyviivalla halkaistu puoliympyrä.


Suomen kalliomaalaukset