Suomen kalliomaalaukset muodostavat ainutlaatuisen visuaalisen linkin kivikautisen ihmisen maailmaan. Maalaukset on tehty 7000–3500 vuotta sitten pystysuoriin kallionjyrkänteisiin. Vierellä avautuva vesistö on ollut tärkeä kulkureitti. Tämä sivusto esittelee Suomen kaikki 122 vahvistettua kalliomaalauspaikkaa sekä useita mahdollisia tai epävarmoja paikkoja. Kuvissa maalausten erottumista on vahvistettu digitaalisesti. Käsittelemättömät kuvat tulevat esiin, kun vie osoittimen kuvan päälle.

The Finnish rock paintings are an unique link to the world of the Stone Age people. The paintings are made 7000–3500 years ago in vertical rock surfaces. The nearby lake was an important waterway. These pages introduce all 122 confirmed rock painting sites in Finland, and also several possible sites. The photographs are digitally enhanced to make the paintings more visible. Original images can be seen by taking the pointer over the image.

Kuvien käyttöoikeuksista

© Ismo Luukkonen 1994–2021

Kalliomaalaukset maakunnittain – Rock paintings by regions

Kartta – Map
Laskelma kalliomaalausten merkeistä – The amount of figures
Kirjallisuutta – Literature

Astuvansalmi
Saraakallio I
Värikallio

Uusimmat – The most recent

Pakanavuori, Jul 2021 (updated)
Huonpohjanvuori, Mar 2021 (updated)
Kintahuonvuori, Feb 2021 (updated)
Björnkitteln, Nov 2020
Löppösenluola, Oct 2020 (updated)
Kaidansalmi, Aug 2020

Linkkejä – Links

Arkeologi Timo Sepänmaan laatima lista Suomen kalliomaalauskohteista
Kalliossa kädenjälki (youtube)
RockArtKivikäs
Suomen kalliotaideyhdistys
Suomen muinaistaideseura – Finnish Society for Prehistorical Art

Kalliotaidetta Itä-Karjalasta – East Karelian Rock Art
Kalliotaidetta Skandinaviasta – Scandinavian Rock Art

Rock Art Finland
rockartfinland

Kirjoituksia
– Writings

Digital retouching of rock paintings (2003/2015)
Kosketus, merkki ja merkitys (2011)
Photographing the prehistoric rock paintings in Finland (2014)
Rock Paintings in Finland (Bradshaw Foundation, 2015)
Uudelleenkohtaamisia Suomen kalliomaalauksilla (2018)

Kiitos – Thanks

Museovirasto – Finnish Heritage Agency
RANE – Rock Art in Northern Europe
RockCare
Suomen kulttuurirahasto – Finnish Cultural Foundation
Suomen muinaistaideseura – Finnish Society for Prehistorical Art
Valtion valokuvataidetoimikunta – National Council of Photographic Art


www.ismoluukkonen.net