Ahotaipaleenmäki

Puumala

Ajan kuluttama esihistoriallinen kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita.
Weathered prehistoric rock painting with identifiable figures.

Ahotaipaleenmäen jyrkänne kohoaa harvennetun metsän takana, Laajalahden itärannalla. Rantaan on matkaa noin 60 metriä. Heikoksi kuluneita maalauksia on kalliossa kahdessa kohdassa.

Pääkenttä sijaitsee pystyssä kalliossa noin kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Maalaukset sijoittuvat kalliossa valkean valuman alueelle. Valuma myös osin peittää maalauksia. Lisäksi vasemmalla maalausaluetta rajoittaa tumman jäkälän peittämä alue.

Maalaus on vaikeasti tulkittava, mutta monimuotoinen. Ylimpänä erottuu viisi pistettä vaakarivissä, nämä voisivat olla sormenjälkiä. Näiden alapuolella on vasemmalle suuntaavaa kalaa muistuttava vaakaviiva. Kalan alapuolelle on maalattu käärmemäinen pystyviiva, jonka yläosa on kolmion muotoinen. Käärmeen alaosasta lähtee vasemmalle lyhyt vaakalinja, johon toisessa päässä liittyy alas suuntaavaa kalaa muistuttava jälki. Tämän alapuolella on vielä vino viiva sekä alimpana mahdollisesti pieni, vasemmalle katsova hirvieläin. Hieman kauempana oikealla on vielä kaksi pientä värijälkeä.

Ahotaipaleenmäen toinen maalauskohta sijaitsee noin 12 metriä pääkentästä oikealle. Kallio on tällä kohdalla muodoltaan kovera, ja sen pinta on säästynyt muuta kalliota paljolti peittävältä jäkälältä. Kalliossa on sekä luontaista että ihmisperäistä väriä. Maalaukset ovat pieniä värijälkiä lähinnä alueen alaosassa. Näistä kahdessa alimmassa erottuu kalan pyrstön ja evien muotoa.


Suomen kalliomaalaukset