go

Stone Age rock carvings.

The rock carvings at Zalavruga lie by the rapids of the River Vyg. Nowadays the rapids are quiet. There is a dam upstream and the main riverbed lies further away from the carvings. But the place is still impressive. The wide fields of rock are covered by numerous carvings. The main areas are called Old and New Zalavruga. The names refer to the research history, not to the real age of the carvings.

The largest carvings at Zalavruga are the natural-sized elks at the Old Zalavruga. Hundreds of smaller images are spread around them. The New Zalavruga is grouped in 28 smaller sites. The typical scenes depict hunting – elk, bear and beluga whales, but the variety of images is rich, from skiing to warfare and giving birth. Compared to the more static imagery of Finnish rock carvings the people at Zalavruga are very energetic.

 

 

Zalavrugan kalliopiirrokset sijaitsevat Uikujoen kosken rannalla. Tosin nykyään koski on hiljennyt yläjuoksulla sijaitsevan vesivoimalan takia, ja joen pääuomakin on karannut kauemmas kalliopiirroksilta. Mutta paikka on edelleen vaikuttava. Laajoja kalliopintoja peittävät lukuisat kaiverrukset. Löytöhistorian mukaan alue on jaettu Uuteen ja Vanhaan Zalavrugaan.

Zalavrugan suurimmat kuvat, luonnollisen kokoiset hirvet, sijaitsevat Vanhan Zalavrugan piirroskentällä. Näiden lomassa ja ympärillä on satoja pienempiä kuvia. Uusi Zalavruga puolestaan jakaantuu edelleen 28 piirroskenttään. Tyypillisiä aiheita ovat hirven ja maitovalaan metsästys, mutta kuvavalikoima on rikas kattaen erilaisia kohtauksia hiihdosta sodankäyntiin ja synnytykseen. Suomen kalliomaalausten staattiseen kuvastoon verrattuna Zalavrugan väki on kovin toimeliasta.

 

go

East Karelian Rock Art
2015