Hieman kalliotaidekirjallisuutta

Some literature on rock art


 

  Suomen kalliomaalaukset – Rock paintings in Finland

 • Autio, Eero 1983. Astuvansalmen kalliokuvien uusi tulkinta. Kotiseutu 1983:3.
 • Autio, Eero 1993. Kultasarvipeura ja sen klaani. Jyväskylä: Atena.
 • Autio, Eero 1989. Kalliomaalauksemme – ikkuna suomalais-ugrilaiseen muinaisuuteen. Ylä-Savon asutuksen itäiset juuret. Sonkajärvi: Ylä-Savon instituutti.
 • Autio, Eero 1991. The Snake and Zig-Zag Motifs in Finnish Rock Paintings and Saami Drums. The Saami Shaman Drum. Åbo.
 • Becker, Kirsti 2014. Kalliokuvien äärellä. Matka Pekka Kivikkään maailmaan. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
 • Carpelan, Christian 1975. Enonkosken Haukkalahdenvuoren kalliomaalausten ikä. Kotiseutu 1975.
 • Grönhagen, Juhani 1994. Ristiinan Astuvansalmi, muinainen kulttipaikkako? Suomen Museo 1994.
 • Hakulinen, Matti 2012. Suursaimaa - Hiekkarantojen elämää 6000 vuotta sitten. Mikkeli: Geomatti oy.
 • Honkakoski, Pekka 2021. Kaksi vuotta kalliomaalausten kuvaamista: satakunta uutta kuvaa esiin kalliosta. Muinaistutkija 2/2021. 
 • Joy, Francis 2017. Noaidi drums from Sápmi, rock paintings in Finland and Sámi cultural heritage – an investigation. Polar Record. Cambridge University Press.
 • Joy, Francis 2018. Sámi Shamanism, Cosmology and Art as Systems of Embedded Knowledge. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-059-3
 • Joy, Francis 2016b. The Vitträsk rock painting at Kirkkonummi and the theory of a Sámi cosmological landscape. Suomen antropologi, vol 41, issue 3, autumn 2016. http://journal.fi/suomenantropologi/article/view/60389
 • Kailamäki, Uine 2020. Kalliomaalauksia peittävien silikasilausten uraanisarja-ajoittaminen. Tapausesimerkkeinä Suomussalmen Värikallio ja Puumalan Syrjäsalmi. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologian oppiaine. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002261413
 • Kare, Antero (ed.) 2000. Myanndash. Rock art in the ancient arctic. Rovaniemi: Arctic Centre Foundation.
 • Kekäläinen, Esa 2014. Kulttuurikuvia kivissä. Pragmaattisia näkökulmia pohjoisen Fennoskandian pyyntikulttuurien kalliotaiteeseen. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Taidekasvatus. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43783/URN-NBN-fi-jyu-201406182083.pdf?sequence=4
 • Kivikäs, Pekka 2005. Kallio, maisema ja kalliomaalaus. Jyväskylä: Minerva.
 • Kivikäs, Pekka 2000. Kalliokuvat kertovat. Jyväskylä: Atena.
 • Kivikäs, Pekka 1995. Kalliomaalaukset – muinainen kuva-arkisto. Jyväskylä: Atena.
 • Kivikäs, Pekka 1997. Kalliomaalausten kuvamaailma. Jyväskylä: Atena.
 • Kivikäs, Pekka 1990. Saraakallio – muinaiset kuvat. Jyväskylä: Atena.
 • Kivikäs, Pekka 2009. Suomen kalliomaalausten merkit. Jyväskylä: Atena.
 • Kivikäs, Pekka & Jussila, Timo & Kupiainen, Risto 1999. Saimaan ja Päijänteen alueen kalliomaalausten sijainti ja syntyaika. Kalliomaalausraportteja 1/1999. Jyväskylä: Kivikäs – muinaistaidekeskus.
 • Lahelma, Antti 2003. Hallusinatoriset aiheet kalliomaalauksissa ja kampakeramiikassa. Viitteitä ekstaattisesta uskonnosta Suomessa kivikaudella. Sihti 5.
 • Lahelma, Antti 2001. Kalliomaalaukset ja shamanismi. Tulkintaa neuropsykologian ja maalausten sijainnin valossa. Muinaistutkija 2/2001.
 • Lahelma, Antti 2012. Kuka maalasi kalliot? Muinaistutkija 1/2012.
 • Lahelma, Antti 2012. Sukellustutkimukset Iitin Kotojärven kalliomaalauksen edustalla. Teoksessa Niinimäki, S.; Salmi, A-K.; Kuusela, J.M & Okkonen J. (toim.). Stones, bones & thoughts: Festschrift in honour of Milton Núñez. Oulu: Milton Núñezin juhlakirjan toimikunta.
 • Lahelma, Antti 2008. A Touch of Red. Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Art. Iskos 15. Helsinki: The Finnish Antiquarian Society. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19406
 • Lainio, Eka 1994. Samaanien tanssi – tarua ja totta Pohjois-Euroopan kalliotaiteesta. Helsinki: OK-kustannus.
 • Lehtinen, Leena 1989. Opas Etelä-Savon esihistoriaan. Savonlinnan maakuntamuseo.
 • Luho, Ville 1962. Klippmålningen vid Juusjärvi. Finskt museum 1962.
 • Luho, Ville 1971. Suomen kalliomaalaukset ja lappalaiset. Kalevalaseuran vuosikirja 51.
 • Luukkonen, Ismo 2023. Kalliomaalausten jäkäläseurantaa. Teoksessa: Parkkonen, Arja & Suomalainen, Mervi (toim.). Aurinkopeura VIII. Esihistoriallisen hirven jäljillä. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Luukkonen, Ismo 2013. Mitä heillä on käsissään? Pohdintoja Suomen kalliomaalausten merkeistä. Teoksessa: Oksanen, Eeva-Liisa (toim.). Aurinkopeura VI. Myyttinen käärme. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Luukkonen, Ismo 2015a. Mitä kalliomaalausten maisema kertoo? Arkeologia nyt 2015.
 • Luukkonen, Ismo 2021. Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset. Turku: Sigillum.
 • Luukkonen, Ismo 1997. Tarinoita Hirven mailta. Turku.
 • Luukkonen, Ismo 2015b. Viisi uutta kalliomaalauslöytöä. Hiisi 2/2015.
 • Luukkonen, Ismo 2019. Värikallion kalliomaalauksen kuvamaailma. Teoksessa: Parkkonen, Arja & Suomalainen, Mervi (toim.). Aurinkopeura VII. Suomen muinaistaideseura 20 vuotta. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Mantere, Ville 2014. Hirven rooli Suomen kalliotaiteessa. Sivuaineen tutkielma, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/95635/laudaturtyo-arkeologia2014Mantere.pdf?sequence=2
 • Mantere, Ville 2015. Hirvet kalliossa – ajatuksia kalliotaiteemme hirvikuvien käytännönläheisistä merkityksistä. Muinaistutkija 3/2015.
 • Miettinen, Timo 2000. Kymenlaakson kalliomaalaukset. Kotka: Kymenlaakson maakuntamuseo.
 • Miettinen, Timo 1990. Valkealan esihistoriaa. Valkealan historia I. Lahti.
 • Miettinen, Timo & Willamo, Heikki 2007. Pyhät kuvat kalliossa. Helsinki: Otava.
 • Niskanen, Karen 2018. Multi-scale spatial analysis of Neolithic pictographs at Astuvansalmi, Finland. Quaternary International, Volume 491, 2018. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.06.022
 • Niskanen, Karen 2019. Prehistoric pictographs of Finland: Symbolism and territoriality. Quaternary International, Volume 503, Part B, 2019. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.10.030
 • Oksanen, Eeva-Liisa (toim.) 2013. Aurinkopeura VI. Myyttinen käärme. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Parkkinen, Jukka & Wetterstrand, Tuija 2013. Suomen kalliomaalaukset. Bongarin käsikirja. Helsinki: SKS.
 • Parkkonen, Arja & Suomalainen, Mervi (toim.) 2019. Aurinkopeura VII. Suomen muinaistaideseura 20 vuotta. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Parkkonen, Arja & Suomalainen, Mervi (toim.) 2023. Aurinkopeura VIII. Esihistoriallisen hirven jäljillä. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Parkkonen, Arja 2022. Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen puhdistamishanke. Muinaistutkija 3/2022.
 • Pohjakallio, Lauri 1976. "Koloveden kansallispuiston" esihistorialliset kalliomaalaukset. Suomen luonto 1976:1.
 • Poutiainen, Hannu 2010. Pyyntikulttuurien kalliomaalauksia Hämeestä. Teoksessa: Poutiainen, Hannu (toim.). Hirviveneestä hullukaaliin. Muinaisuskomukset arkeologisen aineiston tulkinnassa. Hämeenlinna: Päijät-Hämeen tutkimusseura ry.
 • Poutiainen, Hannu & Siljander, Eero 2010. Kuppikivet ja muinaiset uskomukset. Teoksessa: Poutiainen, Hannu (toim.). Hirviveneestä hullukaaliin. Muinaisuskomukset arkeologisen aineiston tulkinnassa. Hämeenlinna: Päijät-Hämeen tutkimusseura ry.
 • Rainio, Riitta; Lahelma, Antti; Äikäs, Tiina: Lassfolk, Kai & Okkonen, Jari 2014. Acoustic Measurements at the Rock Painting of Värikallio, Horthern Finland. Teoksessa: Eneix, Linda C. (ed.). Archaeoacoustics. The Archaeology of Sound. Myakka City: The OTS Foundation.
 • Rauhala, Pirjo 1976. Enonkosken Kurtinniemen "luolamaalaus". Suomen museo 1976.
 • Saarikoski, Helena (toim.) 2007. Aurinkopeura III. Helsinki: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Saarikoski, Helena (toim.) 2008. Aurinkopeura IV. Hämeenlinna: Suomen muinaistaideseura ry.
 • Saarnisto, Matti 1969. Geologie der Fundstätte Astuvansalmi. Suomen museo 1969.
 • Saavalainen, Janne 1999. Kalliomaalauksemme – uskontoarkeologisen tutkimuksen lähtökohtia. Muinaistutkija 3/1999.
 • Sarvas, Pekka 1969. Die Felsmalerei von Astuvansalmi. Suomen museo 1969.
 • Sarvas, Pekka & Taavitsainen, Jussi-Pekka 1976. Kalliomaalauksia Lemiltä ja Ristiinasta. Suomen museo 1976.
 • Sarvas, Pekka & Taavitsainen, Jussi-Pekka 1975. Käköveden kalliomaalaukset. Kotiseutu 1975.
 • Siikala, Anna-Leena 1980. Mitä kalliomaalaukset kertovat Suomen kampakeraamisen väestön uskomusmaailmasta? Suomen antropologi 4/1980.
 • Taavitsainen, Jussi-Pekka 1978. Hällmålningarna – en ny synvinkel på Finlands förhistoria. Antropologi i Finland 4/1978.
 • Taavitsainen, Jussi-Pekka 1979. Suomussalmen Värikallio, kalliomaalaus Nämforsenin ja Itä-Karjalan kalliopiirrosten välissä. Kotiseutu 1979.
 • Taskinen, Helena 2005. Kalliomaalauskallioidemme antropomorfiset muodot. Teoksessa: Pesonen, Petro & Raike, Eeva (toim.). Arkeologipäivät 2005. Arkeologia ja kulttuuri & Uutta kivikauden tutkimuksessa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura ry.
 • Tiainen, Riina 2007. Luonnonmuotojen vaikutus Suomen esihistoriallisten kalliomaalausten sijaintiin ja sommitteluun. Pro gradu tutkielma. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Taidehistoria.
 • Valovesi, Ulla & Rainio, Riitta 2022. Kallio kanssalaulajana. Lammasjärven kalliomaalausten laulumaisema ja sen spektrianalyysi. Elore 1/2022. https://doi.org/10.30666/elore.11357
 • Wahala, Helena 2018. Päijänne ja muinaisten maalausten maailma. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologian oppiaine.
 • Willamo, Heikki 2005. Hirven klaani. Helsinki: Otava.
 • Skandinavian kalliotaide – Rock art in Scandinavia

 • Andersson, Tommy 1999. Hingsthetsning på hällristning i Högsbyn? Hembygden 1999.
 • Andersson, Tommy 1997. Hällristningar från Högsbyn i Tisselskogs socken. Arkeologisk rapport 2 från Vitlyckemuseet. Dals Långed: Ask & Embla hb.
 • Andersson, Tommy 2000.Hällristningar från Högsbyn. Del 1. Trädgården, fornlämning nr. 11 i Tisselskogs s:n, Dalsland. Hällristningsrapport 1. Dals Långed: Ask & Embla hb.
 • Andersson, Tommy 2005. Hällristningar från Högsbyn. Del 2. Stranden, fornlämning nr. 13 och 14 i Tisselskogs s:n, Dalsland. Hällristningsrapport 6. Dals Långed: Ask & Embla hb.
 • Andersson, Tommy 1995. En märklig hällristningshäll i Högsbyn, Tisselskog. Hembygden 1995.
 • Andersson, Tommy 2003. En plöjningsscen på en hällristning i Högsbyn. Hembygden 2003.
 • Andersson, Tommy 1994. Skurna figurer på hällristningarna i Högsbyn. En studie i hällristningsteknik. Dals Långed: Ask & Embla hb.
 • Andersson, Tommy 2001. En vårprocession från bronsåldern på en hällristning i Högsbyn. Hembygden 2001.
 • Burenhult, Göran 1981. Stenåldersbilder. Hällristningar och stenåldersekonomi. Stockholm: Stureförlaget.
 • Edgren, Torsten & Taskinen, Helena (red.) 2000. Ristad och Målad – Aspekter på nordisk bergkonst. Helsinki: Museiverket.
 • Gjerde, Jan Magne 2010. Rock art and Landscapes. Studies of Stone Age rock art from Northern Fennoscandia. Unpublished dissertation for the degree of Philosophiae Doctor. University of Tromsø. http://munin.uit.no/handle/10037/2741
 • Helskog, Knut 2014. Communicating with the world of beings. The World Heritage rock art sites in Alta, Arctic Norway. Oxbow books.
 • Hygen, Anne-Sophie & Bengtsson, Lasse 2000. Rock Carvings in the Borderlands. Bohuslän and Østfold. Gothenburg: Warne Förlag.
 • Hällbilder i norr 2005. UMARK 36. Arkeologisk rapport. Umeå: Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå Universitet.
 • Hällström, Gustaf 1967. Hällristningarna vid Nämforsen. Svenska fornminneplatser Nr 50. Stockholm: Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien.
 • Janson, Sverker & Janson, Bengt 1980. Hällristningar vid Nämforsen.
 • Janson, Sverker & Lundberg, Erik B. (red.) 1980. Med arkeologen Sverige runt. En uppslagsbok. Stockholm: Bokförlaget Forum AB.
 • Kalliotaidetta – tutkimusta ja tulkintaa, Hällristningar – forskning och tolkning 1990. Turku: Åbo landskapsmuseum Rapport 11.
 • Kivikäs, Pekka 2003. Ruotsin pyyntikulttuurin kalliokuvat suomalaisin silmin. Jyväskylä: Kopijyvä kustannus.
 • Larsson, Thomas B, Broström Sven-Gunnar et. al. 2018. Nämforsens Hällristningar. The Rock Art of Nämforsen.Näsåker: Nämforsens Hällristningsmuseum / Stiftelsen Nämforsen.
 • Lødøen, Trond and Mandt, Gro 2010. The Rock Art of Norway. Windgather Press.
 • Lofterud, Curt 2002. Älgkon skapade världen. Nälden: Lofterud Produktion.
 • Mantere, Ville 2023. The relationship between humans and elks (Alces alces) in Northern Europe c. 12 000–1200 calBC.Karhunhammas 21. Department of Archaeology. University of Turku.
 • Skoglund, Peter; Ling, Johan & Bertilsson, Ulf (ed.) 2017. North Meets South. Theoretical Aspects on the Northern and Southern Rock Art Traditions in Scandinavia. Oxford: Oxbow Books.
 • Sveen, Arvid 1996. Rock Carvings – Jiepmaluokta, Hjemmeluft, Alta. Vadsø.
 • Toreld, Andreas 2012. Svärd och mord – nyupptäckta hällristningsmotiv vid Medbo i Brastad socken, Bohuslän. Fornvännen 2012:4. http://www.hallristning.se/artikel/A_Toreld.pdf
 • Venäjän kalliotaide – Rock art in Russia

 • Autio, Eero 1981. Karjalan kalliopiirrokset. Helsinki: Otava.
 • Georgievski, Igor & Lobanova, Nadezha 2012. Kamennaya kniga Severa – Putevoditel po Belomorskim petroglifam.
 • Lobanova, N. B. 2015. Petroglifi Onezhskogo ozera. Petrozavodsk – Moskva: Universitet Dmitri Pozharskoto.
 • Poikalainen, Väino & Ernits, Enn 1998. Rock Carvings of Lake Onega. The Vodla Region. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art.
 • Poikalainen, Väino & Ernits, Enn 2019. Rock Carvings of Lake Onega II. The Besov Nos Region. Karetski and Peri Localities. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art.
 • Poikalainen, Väino & Ernits, Enn 2021. Rock Carvings of Lake Onega III. The Besov Nos Region. Besov Nos, Kladovets, Gazhi and Guri Localities. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art.
 • Poikalainen, Väino & Siljander, Eero 2009. Matka Tuvaan ja Keski-Uralille. Esihistoriallisia kohteita sekä kalliotaidetta. Tartto.
 • Kalliotaide muualla – Rock art in other countries

 • Burenhult, Göran 1982. Iherir. Klippmålningar från stenåldern i Centralsahara. Stockholm: Stureförlaget.
 • Clottes, Jean 2016. What Is Paleolithic Art? Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Curtis, Gregory 2006. The Cave Painters. Probing the Mysteries of the World's First Artists. New York: Alfred a. Knopf.
 • Chauvet, Jean-Marie; Deschamps, Eliette Brunel & Hillaire, Christian 2001. Chauvet Cave. The Discovery of the World's Oldest Paintings. London: Thames & Hudson.
 • Foucher, Pascal; San Juan-Foucher, Cristina & Rumeau, Yoan 2007. La Grotte de Gargas. Un sièle de découvertes.
 • Garrido Pimentel, Daniel & Garcia Diez, Marcos 2020. Discover Prehistoric Cave Art in Cantabria. 5th edition.
 • Ijäs, Mikko 2017. Fragments of the Hunt. Persistence Hunting, Tracking and Prehistoric Art. Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, Department of Art. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3730-1
 • Lewis-Williams, David 2002. The Mind in the Cave. London: Thames & Hudson.
 • Lundberg, Ulla-Lena 2014. Metsästäjän hymy. Helsinki: Teos.
 • Marretta, Alberto & Cittadini, Tiziana (ed.) 2011. Valcamonica Rock Art Parks, Guide to Visiting Routes. Capo di Ponte: Centro Camuno di Studi Preistorici.
 • Nash, George & Chippindale, Christopher 2002. European Landscapes of Rock-Art. London: Routledge.
 • Ruspoli, Mario 1987. The Cave of Lascaux. The Final Photographic Record. London: Thames and Hudson.
 • Tvauri, Andres 1999. Cup-marked stones in Estonia. http://www.folklore.ee/folklore/vol11/stones.htm
 • Vallée du Côa – Art Rupestre et Préhistoire 1996. Lisboa: Parque Arqueológico do Vale do Côa.
 • Muuta aiheeseen liittyvää – Related texts

 • Gimbutas, Marija 1996. The Goddesses and Gods of Old Europe – Myths and Cult Images. London: Thames and Hudson.
 • Halinen, Petri ym. (toim.) 2009. Johdatus arkeologiaan. Helsinki: Gaudeamus.
 • Haggrén, Georg, Petri Halinen, Mika Lavento, Sami Raninen, Anna Wessman 2015. Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Helsinki: Gaudeamus. 
 • Huurre, Matti 1982. 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Keuruu: Otava.
 • Huurre, Matti 1998. Kivikauden Suomi. Keuruu: Otava.
 • Lang, Valter 2020. Homo Fennicus. Itämerensuomalaisten etnohistoria. Helsinki: SKS. 
 • Lippard, Lucy, R. 1983. Overlay – Contemporary Art and the Art of Prehistory. New York: The New Press.
 • Lönnrot, Elias 1995. Kalevala. Hämeenlinna: SKS.
 • Maaranen, Päivi 2002. Maiseman monet kasvot: ihmisen muinaisen toimintaympäristön tarkastelua maisematutkimuksen näkökulmasta. Muinaistutkija 2/2002.
 • Ojanen, Eero 1995. Suomen muinaisjäännöksiä. Keuruu: Otava.
 • Pentikäinen, Juha 1989. Kalevalan maailma. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Pentikäinen, Juha 1995. Saamelaiset – pohjoisen kansan mytologia. Helsinki: SKS.
 • Pulkkinen, Risto 2021. Suomalainen kansanusko. Samaaneista saunatonttuihin. Helsinki: Gaudeamus. 
 • Purhonen, Paula; Hamari, Pirjo & Ranta, Helena (toim.) 2001. Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Helsinki: Museovirasto. 
 • Siikala, Anna-Leena 2012. Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: SKS.
 • Siikala, Anna-Leena 1992. Suomalainen samanismi. Helsinki: SKS.

www.ismoluukkonen.net