Ismo Luukkonen

Suomen
kalliopiirroksia
etsimässä

Looking for prehistoric rock carvings in Finland

Kalliopiirros on kallioon hakattu, uurrettu tai hiottu kuvio. Se on siis syntynyt kalliopintaa poistamalla. Kalliomaalaus puolestaan on maalaamalla kallioon tehty kuvio. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan esihistorialliset kalliopiirrokset on usein kuitenkin nykytutkijoiden toimesta maalattu, jotta ne erottuisivat paremmin. Tyypillisesti laakeissa vaakakallioissa olevista piirroksista maali kuluu kuitenkin sään vaikutuksesta pian pois.

Kalliopiirroksia on tehty ihmisen toimesta kaikkina ajanjaksoina myöhäispaleoliittisesta kivikaudesta alkaen. Suomessakin niitä tunnetaan runsaasti historialliselta ajalta. Esimerkiksi Hangon Hauensuoli on tunnettu 1500–1600 -luvun kalliopiirroksistaan.

Suomen alueelta tunnetaan runsaasti esihistoriallisia kalliomaalauksia, mutta lähialueilla yleiset pronssi- ja kivikautiset kalliopiirrokset puuttuvat kokonaan, tai ainakaan niitä ei ole vielä löydetty ja varmuudella tunnistettu.

Tälle sivustolle kerään erilaisia tapauksia esihistoriallisten kalliopiirrosten etsintään liittyen. Mukaan kelpuutan historiallisen ajan kalliopiirroksia, ajoitukseltaan epävarmoja tapauksia sekä luontaisia kalliouurteita, jotka nekin voivat joskus olla kovin erikoisen näköisiä. Rautakautisista ympäristöistä tuttuja kuppikiviä ja -kallioita on mukana, mikäli niihin liittyy poikkeuksellisia kuvioita.

Toivottavasti aikanaan voin esitellä myös aitoja esihistoriallisia kalliopiirroksia.


Kuvioita kuppikallioiden yhteydessä
Figures in cup stones

Lieto, Vakoinen
Nousiainen, Kylähuitti


Ratasristejä (historiallisen ajan)
Wheelcrosses (from historic times)

Nousiainen, Kallunen
Turku, Pääskyvuori


Muita historiallisen ajan piirroksia
Other historic times carvings

Imatra, Imatran koski
Turku, Paaskunnanpuisto


Luontaisia jälkiä
Natural figures

Masku, Seijainen
Paimio, Suoniittu

Rusko, Valkkuri
Turku, Pääskyvuori


Asiaan liittyvää – Related

Kalliotaidetta Skandinaviasta – Scandinavian Rock Art

Suomen kalliomaalauksia – Rock Art Finland

Uhrikiviä ja -kallioita – Sacrificial stones

© www.ismoluukkonen. net