Kalliomaalauskuvien digitaalinen käsittely

Digital enhancing of rock paintings


 


1

3


2

4

Lakiasuonvuori, Valkeala, 1997 © Ismo Luukkonen


Yllä olevissa kuvissa on esitelty neljä eri mahdollisuutta käyttää digitaalista kuvankäsittelyä kalliomaalauskuvan vahvistamiseen. Käsittely on tehty Adobe PhotoShop 5.5 -ohjelmalla.

  1. negatiivi on skannattu ja väritasapaino säädetty (levels-säätimellä)
  2. punaisen värin kylläisyyttä on vahvistettu
  3. vahvistettu punainen väri on valittu ja tummennettu, valinta on käännetty ja tausta vaalennettu
  4. vahvistettu punainen väri on valittu, valinta on käännetty ja täytetty valkoisella

Aina ei käsittely ole näin helppoa. Joskus kallion ja maalauksen väriero on hyvin pieni, mikä tekee oikean värin valinnan hankalaksi. Väri voi olla myös niin levinnyttä tai kulunutta, että kuviot eivät käsittelystä huolimatta hahmotu. Useimmiten digitaalisella käsittelyllä saadaan kuitenkin muinaiset maalaukset hyvin esiin.

The pictures above show four different digitally processed photographs of a rock painting. Processing is done with Adobe´s PhotoShop 5.5.

  1. negative is scanned and the color balance adjusted (with levels)
  2. the saturation on the red colour is increased
  3. the saturated red colour is selected and darkened, the selection is inversed and the background is lightened
  4. the saturated red colour is selected, selection is inversed and filled with white

Processing is not always that easy. At times the difference in colour between the rock and the painting is very small. It makes the work difficult. The colour can be spread or worn so that no images will come out. However digital retouching is usually a good method to strenghten the ancient paintings.

lisää more


www.ismoluukkonen.net