brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

brinkkalan galleria

Brinkkalan galleria

Rantagalleria

Rantagalleria

Sarka

Ismo Luukkonen

Kokemuksia ajasta

Experiences of time

Vanha Suurtori, Brinkkalan galleria, Turku
8.5.–7.6.2009

Pohjoinen valokuvakeskus, Rantagalleria, Oulu
16.1.–21.2.2010

Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaa
5.2.–24.3.2013

 

Aika ei haise, ei maistu eikä tunnu miltään. Emme voi ottaa sitä kiinni, mutta emme myöskään jättäytyä siitä pois, vaan väistämättä kuljemme ajan mukana. Mukana kulkiessamme näemme muutoksen (jota ei ole ilman aikaa) ja kuulemme kellon äänen, mutta muutos ja ääni ovat ajan merkkejä, eivät itse aikaa.

Mutta ajan kokee. On hetkiä, jolloin aika mataa ja hetkiä, jolloin se rientää. Voimme kokea ajan eri tavoin riippuen odotuksistamme, teoistamme, mielialoistamme. Innostumisemme muuttaa ajan kokemustamme – samoin pitkästyminen. Ja joskus – poikkeuksellisella hetkellä – voimme kokea häivähdyksen ajattomuutta.

Tuhat vuotta – neljäkymmentä sukupolvea – on ihmisen aikakokemuksella ikuisuus. Tuhatvuotisen haudan äärellä, kiveä koskettaessani tunnen kädet, jotka aikanaan asettivat kiven paikalleen ja tuntuu kuin ajan luoma etäisyys kutistuisi ja kuulisin heidän äänensä korvissani. Olan yli katsoessani näen katoavan jonon menneitä sukupolvia.

Sillä tuhatkin vuotta on vain hetki ajan juoksussa.

* * *

Kokemuksia ajasta on valokuvattu esihistoriallisilla paikoilla vuosina 2008–2009. Jokaisen paikan kulttuurinen ikä on tuhansia vuosia. Aika on kerroksina läsnä maisemassa.

Myös kuvien aika on kerroksellinen. Valotus on jaettu osiin. Sen lisäksi, että kuvat esittävät näkymiä kerrokselliseen maisemaan, ne koostuvat ajallisesti useista hetkistä. Kuvapinnalla maiseman muutos muuntuu pehmeydeksi. Tuulessa heiluvat oksat, taivaalla lipuvat pilvet ja maisemassa vieraileva ihminen muuntuvat hämäriksi haamuiksi vasten maan pinnan ja kiven pysyvyyttä. Muikunvuoren laajassa maisemassa vaihtuvat vuodenajat.


Time does not smell or taste. We can not catch it, but we can not step away from it either. We are inevitably moving by the time. When moving, we can see the change (which does not exist without time), and we can hear the voice of a clock, but the change and the voice are signs of the time, not the time itself.

But you can experience the time. There are moments when the time slows down and moments when it flies. We can experience time in different ways depending on our expectations, actions, moods. A moment of enthusiasm changes our experience of time – and so does a moment of boredom. And sometimes – in a special moment – we can feel a short period of timelessness.

Thousand years – forty generations – is eternity in the human experience. By a thousand year old grave, while touching the stone, I can feel the hands that set the stone into its place. It feels that the distance created by the time narrows and I can hear their voices in my ears. When I look over the shoulder I can see the disappearing line of past generations.

Because thousand years is only a moment in time.

* * *

Experiences of Time is photographed in prehistoric sites in 2008–2009. The cultural age of the places is thousands of years. Time is present in the layers of the landscape.

Also the pictures are layered. Exposure is split. In addition that the pictures show views on a layered landscape, the pictures themselves are composed of several moments. The change in the landscape transfoms into softness in the image surface. Branches swinged by the wind, clouds floating in the sky and human forms transformed into unclear ghosts against the surface of the ground and the stability of the rock. In the wide landscape of Muikunvuori the seasons are changing.

 

kokemuksia ajasta

tcve

www.ismoluukkonen.net