valokuvaaja
Ismo Luukkonen044 9064933

cv suomeksi cv in English • Bio


Ismo Luukkonen

   

  Ismo Luukkonen valmistui valokuvaajaksi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta 1995, taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1999 sekä taiteen tohtoriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta 2017. Valokuvataiteilijana ja valokuvauksen opettajana hän on toiminut vuodesta 1996.

  Luukkosen työskentelyä luonnehtivat pitkät projektit, joiden keskeisiä teemoja ovat aika, (esi)historia ja maisema. Nämä teemat kohtaavat esimerkiksi työssä esihistoriallisten muinaisjäännösten parissa. Luukkosen kiinnostus vanhaan maisemaan on kahtalainen. Yhtäältä hän on kiinnostunut muinaiskohteiden myyttisestä tasosta, toisaalta niiden asemasta ja merkityksestä osana nykymaisemaa. Teoksissaan Luukkonen on vuorotellut näiden kahden tulkinnan välillä. Suomen kalliomaalaukset ovat muinaiskohteista erityisen kiinnostuksen kohteena. Vuonna 2011 Suomen kansallismuseossa oli esillä laaja näyttely Luukkosen kuvia Suomen kalliomaalauksista. Parhaillaan tekeillä on kaikki Suomen kalliomaalaukset esittelevä kirja.

  Muinaisjäännösten rinnalla Luukkosen työskentelyssä kulkee toinen teema – kokemus ajasta. Ajan suhde valokuvaan on monitasoinen. Kuvaushetki, valotusaika sekä kuvan ja katsomisen välissä kulunut aika vaikuttavat kaikki kuvan tulkintaan. Ajan ja valokuvan leikki voi tuottaa kuvastoa, joka poikkeaa arkisesta aikakokemuksesta. Luukkosen väitöskirja Valokuvan ajallisuus, Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen (2017) pohjautuu työhön esihistoriallisten kohteiden ja ajan parissa.

  Luukkosen teoksia on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä erilaisissa julkaisuissa. Hän on työskennellyt Turun AMK:n Taideakatemiassa valokuvauksen opettajana vuodesta 1996, päätoimisesti vuodesta 1999. Työssään hän on järjestänyt lukuisia valokuvatyöpajoja, -projekteja ja luentosarjoja, luennoinut mm. valokuvahistoriasta ja nykyvalokuvasta sekä tuottanut yhdessä opiskelijoiden kanssa useita valokuvanäyttelyitä.
  Ismo Luukkonen has studied photography in the Turku School of Art and Communication (1995), University of Art and Design, Helsinki (MA, 1999) and Aalto University (DA, 2017). He has worked as an artist photographer and photography teacher since 1996. Currently he works as a principal lecturer at the Arts Academy at the Turku University of Applied Sciences and as an independent artist and researcher.

  Prehistoric rock art in Finland, Sweden and Norway has been the main subject of Luukkonen’s artistic work and research since 1994. His work has been shown in numerous exhibitions and publications, in web pages and social media sites. In 2011 a major exhibition of his images of Stone Age rock paintings was shown in the National Museum of Finland. At the moment he is finishing a book on rock paintings in Finland.


www.ismoluukkonen.net