valokuvaaja photographer
Ismo Luukkonen


 

kerrostumia layers

Kerrostumia
Layers

kokemuksia ajasta

Kokemuksia ajasta
Experiences of Time

kerrostumia layers

Kysymyksiä ajasta
Questions about Time

 


Suomen kalliomaalauksia Rock Art Finland

Kalliotaidetta Skandinaviasta Scandinavian Rock Art

Kalliotaidetta Itä-Karjalasta East Karelian Rock Art

Muita töitä ja kirjoituksia Other Works and Writings


Ansioluettelo ja näyttelyt Cv and Exhibitions

www.ismoluukkonen.net
opened Oct 12 2007
156 454 visits (Apr 30, 2018)